Εν Έργω Δημοσκόπηση
για την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 στο Δήμο Πέλλας

Το Σωματείο Εν Έργω διοργανώνει Δημοσκόπηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού Covid-19 που λήφθηκαν από το Δήμο Πέλλας.
Σκοπός της Δημοσκόπησης είναι να καταγραφεί η εντύπωση των πολιτών του Δήμου, σε κλίμακα από το 1 ως το 10 (1= αναποτελεσματική, 5= επαρκής, 10= αποτελεσματική) για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λήφθηκαν σε δημοτικό επίπεδο κατά την διάρκεια της πανδημίας.
Τα στατιστικά δεδομένα που θα εξαχθούν από τη Δημοσκόπηση, θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο εκδήλωσης που θα διοργανωθεί από το Σωματείο.

Ημερομηνία έναρξης 09-04-2021 & Ημερομηνία λήξης 07-05-2021.

Πάρε μέρος στη Δημοσκόπηση ΕΔΩ